Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG

Warning: imagejpeg(/home/rptechacth/domains/rptech.ac.th/public_html/cache/jw_simpleImageGallery/jwsig_cache_6822c36874_001.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/rptechacth/domains/rptech.ac.th/public_html/plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/helper.php on line 134

234


วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรม

อาชีวศึกษา สร้างคน สร้างชาติ RATCHAPRUEK OPEN HOUSE 2020

เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมเครือข่ายทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษา สร้างทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนอาชีวศึกษา

ได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหาร โรงเรียนขยายโอกาส นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านโนนค้อ โรงเรียนบ้านนาดี

โรงเรียนบ้านนาเรือง โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ โรงเรียนบ้านหมากมาย โรงเรียนบ้านแสนสุข

โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

หลังเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน นักศึกษาแล้ว มีการร่วมสนุกจับรางวัล เป็นที่ชื่นมื่น

และทางวิทยาลัย จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้รับรอง ทั้งคณาจารย์ และนักเรียน

อิ่มหนำสำราญ ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา กันถ้วนทั่ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ขอขอบพระคุณ

ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง

{gallery}activity-48{/gallery}

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041