Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศจาก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จะนำนักเรียน นักศึกษา
ไปทำบุญที่วัดบ้านหนองสำราญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ดังนั้น ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น
นำดอกไม้ ธูปเทียน และปัจจัย มาร่วมทำบุญร่วมกันในครั้งนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041