Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศจาก ฝ่ายวิชาการ

เรื่องการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561

ภาคปกติ สอบวันพุธที่ 19 กันยายน-วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561

ภาคบ่าย สอบวันเสาร์ที่ 22 กันยายน-วันอาทิตย์ 23 กันยายน พ.ศ.2561

***การเเต่งกาย ชุดนักเรียน นักศึกษา***

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041