Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง




แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

034

 
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรม

อาชีวศึกษา สร้างคน สร้างชาติ RATCHAPRUEK OPEN HOUSE 2020

เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมเครือข่ายทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษา สร้างทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนอาชีวศึกษา

ชมภาพกิจกรรมนี้ เพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041